פאוץ' טקטי
לרימון יד

פאוץ' טקטי
לרימון יד

הצג

פאוץ' טקטי
לרימון הלם

פאוץ' טקטי
לרימון הלם

הצג

פאוץ' טקטי
לספריי פלפל

פאוץ' טקטי
לספריי פלפל

הצג

פאוץ' טקטי
למחסנית רובה

פאוץ' טקטי
למחסנית רובה

הצג

פאוץ' טקטי
למחסנית אקדח

פאוץ' טקטי
למחסנית אקדח

הצג
Search

Products

About us

SafEty ComeS First

SafEty ComeS First

View

Made of Experience

Made of Experience

View

Endurance

Endurance

View

Eyes On Target

Eyes On Target

View

Use Me

Use Me

View

Uncompromising standards

Uncompromising standards

View

Watching Your Back

Watching Your Back

View
OUR
PATENTS & STANDARDS

TENSILE PROPERTIES

D638

527

IMPACT STRENGTH

D256

180

WATER ABSORPTION

D570

62

DENSITY & SPECIFIC GRAVITY

D792

1183

OUR

US PATENTS

US8651347

US8523030

OUR

AGENTS & DISTRIBUTORS

Open chat
1
Need help?
Hello 👋
Can we help you?
Call Now Button